Har du et evighedstræ eller kender du et, så send os en beskrivelse af træet, hvor det står og gerne et billede. Hvis lodsejeren er interesseret kan træet evt. blive mærket med et skilt med "Evighedstræ". Du kan også selv registrere træet vis nedenstående link.