Under forhandlingerne, som strakte sig over 10 år, blev både stat, amt, kommune, interesseorganisationer herunder Danmarks Naturfredningsforening samt områdets jordejere involveret.

Knudshoved er Fyns østligste punkt og brohoved for Storebæltsbroen. Her findes en rig og varieret natur omkring Østerø Sø, som er ynglested for ande- og vadefugle. Her er udstrakte rørskove, strandenge med strandvolde, vandhuller og skov med gamle træer. På Slipshavn, der danner den yderste spids mod Nyborg Fjord ligger Marinehjemmeværnet samt et skanseanlæg fra svenskerkrigene i 1600-tallet.

Der er fine muligheder for naturvandringer fra P-pladser for enden af Fyrvej og Slipshavnsvej. Knudshoved blev fredet i 2004 og fredningen dækker 210 hektar.