Bestyrelsen er aktiv i forhold til de lokale naturbeskyttelses- og miljøsager, idet vi både afgiver høringssvar og klager over konkrete afgørelser, hvis vi mener, det er påkrævet. Bestyrelsen deltager også i diverse udvalg nedsat af Byrådet – eksempelvis er vi en del af kommunens ”grønne” råd.

Desuden har Danmarks Naturfredningsforening rejsningsret i fredningssager, hvor bestyrelsen er med til at udforme fredningsforslagene. Du kan læse mere om rammerne for lokalafdelingernes arbejde i Danmarks Naturfredningsforenings vedtægter og forretningsorden. Se dem under "Rammer" i menuen til venstre.