I alt 720 hektar blev fredet ved deklaration i Fredningsnævnet i 1957. Slotsparken og det omgivne landskab skal i hovedtrækkene bevare deres nuværende tilstand.

Af deklarationen fremgår at godsets bygninger, kunstgenstande, skove, enge, strande og øvrige natur skal bevares som et nationalt kulturminde, så Holckenhavn fremstår som et samlet billede af en smuk og værdifuld kulturperiode i danmarkshistorien. Desuden er fredningens formål at videreudvikle godsets landbrugsdrift, så den uden sigte på en øjeblikkelig pengegevinst, holdes på et højt teknisk og videnskabeligt niveau.

Bøllevænge blev fredet i 1965 for at sikre udsigt til Holckenhavn Gods og hindre udstykning.