Den 2 kilometer lange Holckenhavn Fjord syd for Nyborg er en naturperle med rigt fugleliv året rundt. Gennem vinterhalvåret er fjorden rasteplads for talrige vandfugle. I sommerhalvåret findes mange ynglefugle knyttet til fjorden og dens opland af rørskove, enge, overdrev og krat. Holckenhavn Fjord modtager vand fra Vindinge Å og Ørbæk Å og har udløb gennem en dæmning til Nyborg Fjord.

En del af den gamle banestrækning mellem Nyborg og Svendborg er udlagt som natursti. Stien fører gæsten langs nordsiden af Holckenhavn Fjord og op gennem Vindinge Ådal forbi Gammelborg, som måske er forgængeren til Nyborg Slot.