Her kan du læse vores høringssvar vedr. Strandhøjen fra april 2019.

 

 

 

Den 22. april 2019 indgav vi et høringssvar vedr. en ansøgning om reetablering af diget ved Holckenhavn