(som i andre gamle fredninger er denne tilstand ikke beskrevet og siden er arealet, der ellers blev drevet som græsningsareal, blevet drænet og der pumpes fra en del af arealet for at der kan dyrkes på det).

Indenfor en radius af 10 kilometer omkring den lille herregård Hindemae syd for Ullerslev på Østfyn ligger ikke mindre end 10 herregårde. En vandrehistorie blandt 1700-tallets fæstebønder hævder, at fanden ved et uheld tabte de mange herregårde fra sin pose, da han i sin tid passerede Østfyn.

Hulemosen i den vestlige del af fredningen rummer et forholdsvist rigt fugleliv. Men den interesserede iagttager må indstille sig på idelig støj fra den nærliggende motorvej. Langs vejen fra Hindemae og under motorvejen til Skellerup samt omkring Hindemae Skov findes fredede stendiger. Vejen mellem Hindemae og Hindemae Skov er lukket for bilkørsel.

På Hindemaes jorder findes 2,5 kilometer stengærder, som blev fredet i 1959. Stengærderne strækker sig bl.a. langs vejen mellem Hindemae og Skellerup og må ikke fjernes eller udsættes for ødelæggelse. Uden for det fredede område findes flere fredede stendiger blandt andet ved Hindemae Skov, der ligger cirka 2½ km mod sydvest ved vejen mellem Skellerup og Ellinge.