Ifølge kendelsen er afhentning af grus, sand eller ler i den fredede ådal ikke tilladt. Desuden må bebyggelse og terrænændringer samt fældning og nyplantning af træer ikke finde sted.

Lillemølle ligger ved Ørbæk Å på Østfyn midtvejs mellem Nyborg og Ørbæk. Følges den smalle og snoede vej fra Refsvindinge mod Sulkendrup, går det pludseligt ned i ådalen forbi den stråtækte vandmølle, som ligger i et smukt landskab med mølledam omgivet af delvist skovbevoksede skrænter. Fra sin opførelse i begyndelsen af 1600-tallet og frem til 1899 var Lillemølle fæstemølle under Holckenhavn Gods. I dag er møllen privatejet.