Magelund Voldsted blev anlagt midt i 1100-tallet formentlig af Valdemar den Store. Selve voldstedet ligger i den nordlige ende af en oval banke og er omgivet af stejle skråninger og anlagte volde og grave. Borgpladsen er femkantet og omkranset af en lav vold. Ved udgravninger omkring år 1900 fandt man rester af sten- og bindingsværkshuse. Meget tyder på at borgen i sine velmagtsdage fungerede både som forsvarsanlæg, bolig og administration. Det var formentligt et af Danmarks største og stærkeste befæstede voldsteder fra middelalderen. Dengang lå borgen langt inde på Fyn omgivet af sumpede og ufremkommelige dale.

Der er adgang til dette fantastiske voldsted. Fra P-pladsen ved Hylden Bro mellem Lykkesholm og Lindeskov fører en afmærket sti op på borgbanken.